Uncategorized

11.04.2021

1

25.03.2020. 8h Tišina. Vladimir Horovic  – Klavierabend. Puštam da jutro vodi ono što izbaci youtube. I ovako ne vodim više svoju priču. Niko od nas. Prepušteni smo onome što čujemo. Idemo za informacijom koju dobijamo iz sata u sat. Idemo, stojimo. Idemo, stojimo. Kao da je globalna informacija da treba da naučimo da slušamo. Poslušanje čoveka se izgubilo u multikomunikaciji. U razmeni informacija koje su u jednoj sekundi mogle da […]
11.04.2021

2

Melanholija Vidim je. Zato što je se prvi put ne plašim. Zapravo je prvi put puštam da me vodi. Kroz ovo, naizgled, bespuće. Uvek sam najviše volela jutro. Onu izmaglicu koju diže topla zemlja u svom prvom izdahu zore. Ona nestane kao što nastane. Gotovo kao što traje duboki udah i izdah. I hvata se samo uz buđenje bez sata, sa onim izrazom na licu koje ima samo dete kada […]
11.04.2021

3

27.03.2020. „I lutam sad po svijetu tom A ne znam dom gdje živi on.“ Kada bih samo mogla da znam zašto baš ovu pesmu slušam danas na repeat? „Na mom putu je stanica daleka.“ Možda zbog ovog stiha? „Jedna zvjezda sa neba već je pala   jedna ljubav je umrla sa njom“ Ili zbog ova dva? Idem kroz pesmu kao kroz šumu. A svaki stih kao drveće pored kog prolazim. […]